Thông tin dự án

– Địa điểm: Lê Lai, Q1, TP.HCM.

– Dự án: Cafe cao cấp.

– Diện tích: 400 m2.

– Hạng mục thi công:

+ Thiết kế.

+ Thi công hoàn thiện thô:

Xây tô.

Ốp lát.

Sơn nước.

M&E.

Điều hoà không khí.

+ Thi công hoàn thiện trang trí:

Vách kính.

Cung cấp bàn, ghế.

Gọi ngay