Thông tin dự án

– Địa điểm: Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

– Dự án:

– Diện tích:

– Hạng mục thi công: Vacocons thiết kế, thi công hoàn thiện công tác trang trí nội thất, đồ gỗ và công tác điện, nước.

Gọi ngay