Thông tin dự án

Diện tích: 250 m2

Phạm vi công việc: Vacocons thiết kế, thi công hoàn thiện công tác trang trí nội thất, đồ gỗ và công tác điện, nước.

Gọi ngay