Thông tin dự án

– Địa điểm: TP.HCM

– Dự án: Văn phòng.

– Diện tích: 189 m2.

– Hạng mục thi công:

+ Thiết kế.

+ Thi công hoàn thiện.

+ M&E.

+ Thi công trang trí .

+ Cung cấp tủ, bàn làm việc.

+ Thi công thảm sàn.

Gọi ngay