Thông tin dự án

– Địa điểm: 9 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Phường 12 Quận 4 Hồ Chí Minh

– Dự án: Văn phòng

– Diện tích: 150m2

– Hạng mục thi công:

+ M&E.

+ Thi công trang trí .

+ Cung cấp tủ, bàn làm việc.

+ Thi công thảm sàn.

Gọi ngay