Thông tin dự án

– Địa điểm: Quận 1, Hồ Chí Minh

– Dự án: Văn phòng

– Diện tích: 300m2

– Hạng mục thi công:

+ Thiết kế.

+ Thi công hoàn thiện.

+ M&E.

+ Thi công trang trí .

+ Cung cấp tủ, bàn làm việc.

+ Thi công thảm sàn.

Gọi ngay